Động đất 6,6 độ Richter ở Myanmar sáng 11-11, chưa rõ con số thương vong

Tin mới

11/11/2012 10:20

M.Nhung