Động đất mạnh 6,9 độ Richter làm rung chuyển Hokkaido (Nhật Bản) sáng 3-2

Tin mới

03/02/2013 12:00