Dự báo tăng trưởng Mali năm 2012 chỉ đạt 1,5%, giảm mạnh so với 5,7% (2000 -2010)

Tin mới

03/02/2013 11:00

M.Nhung