ECB: GDP của Eurozone sẽ giảm 0,5% trong năm 2012 và 0,3% trong năm 2013

Tin mới

07/12/2012 01:30

M.Nhung