EVN: Đã hoàn thành chống thấm đập Thủy điện Sông Tranh 2, lưu lượng thấm giảm 90%

Tin mới

04/09/2012 21:28

T.Kim