Gần 50% dân số Indonesia sống trong vùng có nguy cơ mắc bệnh sốt rét cao của thế giới

Tin mới

22/01/2013 19:53

T.Kim