Giá vàng trong nước: 46,35 triệu đồng/lượng, tăng hơn 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày 21-12

Tin mới

22/12/2012 09:47

B.T.H