Gruzia bắt đầu đàm phán về chuyển giao quyền lực sau bầu cử quốc hội ngày 5-10

Tin mới

06/10/2012 03:30

M.Nhung