Hà Nội thu hút 231 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 919 triệu USD trong 9 tháng qua

Tin mới

24/09/2012 06:00