Hải Phòng: Giá đất ở đô thị năm 2013 trên địa bàn thành phố cao nhất 40 triệu đồng/m2

Tin mới

04/01/2013 11:44

T.Tiên