Hải Phòng: Hiện có 83,92 ha đất bãi bồi các hộ dân sử dụng nhưng địa phương không quản lý được

Tin mới

09/12/2012 12:00

M.Nhung