Hải Phòng: Kinh phí đầu tư Cảng hàng không Cát Bi ước khoảng 5.000 tỉ đồng

Tin mới

07/10/2012 15:42

 

T.Nguyên