Hải Phòng: Trực thăng đã đưa 35 người mắc nạn trên giàn khoan vào bờ

Tin mới

29/10/2012 17:32

 

Phong Linh