Hai trận động đất 6,8 và 5,7 độ ritcher làm rung chuyển Myanmar, 12 người nghi đã chết

Tin mới

12/11/2012 08:56

T.Nguyên