Hamas có thể được viện trợ 1 tỉ USD để tái thiết Gaza sau cuộc giao tranh vừa qua

Tin mới

26/11/2012 11:20

M.Nhung