Hàn Quốc hứng chịu 56 trận động đất trong năm 2012

Tin mới

27/12/2012 17:33

T.Tiên