Hàn Quốc - Nhật Bản tạm ngừng một chương trình trao đổi quân sự ngày 3-9

Tin mới

03/09/2012 17:23

M.Nhung