Hàn Quốc: Số cử tri tham gia bầu cử tổng thống đạt 75,8%, cao hơn so với dự kiến

Tin mới

19/12/2012 17:26

B.T.H