Hậu Giang: Thời tiết thất thường, hơn 200ha mía chưa kịp thu hoạch bị trổ cờ

Tin mới

13/12/2012 06:00

M.Nhung