Hiện nay, người VN phải tự chi trả tới 49,3% chi phí y tế

Tin mới

21/11/2012 09:00

M.Nhung