Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh tuyên bố ông từ bỏ chính trường

Tin mới

11/08/2012 08:59

B.T.H