Học sinh trường Sandy Hook sẽ đi học lại vào ngày 2-1-2013 tại ngôi trường khác ở Newtown

Tin mới

19/12/2012 21:21

B.T.H