Hồi 4h, bão số 9 giật cấp 13 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km

Tin mới

07/12/2012 07:11

Phong Linh