Huế: Thống nhất tháo dỡ, hạ giải điện Ngưng Hy (lăng Đồng Khánh) để trùng tu

Tin mới

04/08/2012 04:00

M.Nhung