"Hừng đông 2" đạt doanh thu 341 triệu USD trên toàn cầu, vượt "Skyfall"

Tin mới

19/11/2012 13:38

 

Phong Linh