Hyundai và Kia đạt thị phần 9 tháng đầu 2012 cao kỷ lục, chiếm 8,6% thị trường ô tô toàn cầu

Tin mới

18/11/2012 17:20