IMF: Năm 2012, kinh tế Campuchia có thể đạt tăng trưởng 7%

Tin mới

03/10/2012 12:41

T.Nguyên