Indonesia: Các tham mưu trưởng không quân, hải quân tuyên thệ nhậm chức

Tin mới

17/12/2012 13:58

Phong Linh