Indonesia: Hải quân khu vực miền Đông bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật

Tin mới

13/10/2012 07:59

B.T.H