Indonesia ngừng bay toàn bộ chiến đấu cơ Hawk 200 sau khi 1 chiếc bị rơi ngày 16-10

Tin mới

17/10/2012 08:41

M.Nhung