Indonesia thử nghiệm thuyền chạy bằng khí hóa lỏng trên sông Kapuas, tỉnh Kalimantan

Tin mới

16/11/2012 16:06

 

Phong Linh