Iran bắt đầu cuộc tập trận hải quân "Fajr 91" 4 ngày tại vùng Vịnh ngày 25-12

Tin mới

26/12/2012 09:20

M.Nhung