Iran tập trận trên bộ và trên không kéo dài 2 ngày gần biên giới Iraq, bắt đầu từ 30-10

Tin mới

31/10/2012 05:30

M.Nhung