Jordan: Gần 10.000 người biểu tình đòi lật đổ Quốc vương Abdullah II

Tin mới

17/11/2012 13:57

B.T.H