Jordan: Thủ tướng A. Ensour trình đơn từ chức của nội các lên quốc vương ngày 29-1

Tin mới

30/01/2013 03:30

M.Nhung