Khánh Hòa: 58/502 điểm trường chính và phụ chưa xây dựng nhà vệ sinh vì không có đất, nước

Tin mới

31/10/2012 09:43

T.Tiên