Khánh Hòa đặt mục tiêu xuất khẩu thủy sản hơn 63.000 tấn đến năm 2015, trị giá 406 triệu USD

Tin mới

06/01/2013 11:20

M.Nhung