Khánh Hòa: Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên hiến máu tình nguyện ngày 18-11

Tin mới

19/11/2012 00:00

M.Nhung