Khánh Hòa: Từ tháng 7 đến nay xảy ra 6 vụ cháy rừng, thiệt hại hơn 46 ha

Tin mới

15/08/2012 13:45

 

Phong Linh