Kiên Giang sản xuất lương thực nhiều nhất nước năm 2012, ước đạt gần 4,3 triệu tấn lúa

Tin mới

12/11/2012 04:00

M.Nhung