Kuwait ấn định ngày 1-12 tới sẽ bầu cử quốc hội khóa mới

Tin mới

21/10/2012 11:20

M.Nhung