Lâm Đồng: 9 tháng đầu năm, Đà Lạt chỉ mới thu được 42% dự toán thu ngân sách năm 2012

Tin mới

27/09/2012 11:00


 
T.Kim