Lâm Đồng: Nhà máy bauxite Tân Rai chạy thử có tải vào tháng 10 tới

Tin mới

11/09/2012 09:01

M.Nhung