Lâm Đồng: Sầu riêng Bảo Lộc giá cao kỷ lục, hiện giá loại 1 từ 22.000 - 26.000đ/kg

Tin mới

08/08/2012 11:06

T.Tiên