Lãnh đạo Nhật, Nga nhất trí đối thoại về các tranh chấp lãnh thổ vào mùa thu

Tin mới

08/09/2012 12:59

B.T.H