Lầu Năm Góc bồi hoàn 688 triệu USD chi phí triển khai 140.000 lính Mỹ dọc biên giới Pakistan

Tin mới

19/12/2012 22:40

B.T.H