Lũ trên các sông từ Nghệ An - Thừa Thiên Huế đang lên, có thể vượt mức báo động 2

Tin mới

05/09/2012 07:27
Phong Linh