Malaysia: Mưa lớn kéo dài gây lũ quét tại các bang đông bắc, gần 14.000 người sơ tán

Tin mới

27/12/2012 01:31

M.Nhung