Malaysia: Vỡ trần nhà trước quầy vé ở sân bay Penang, 1 nhân viên bị thương

Tin mới

16/10/2012 10:23

 

Phong Linh