Máy bay Trung Quốc bắt đầu luyện tập trên tàu sân bay Liêu Ninh

Tin mới

16/10/2012 07:17


Phong Linh